×
×
Mô tả tóm tắt: 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Nítid S6

Nítid S6

Code: 162893

6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 2x 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
2x 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Nítid S26

Nítid S26

Code: 162891

2x 6” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 15” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
15” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Nítid S15P

Nítid S15P

Code: 162887

15” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 15” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
15” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Nítid S15

Nítid S15

Code: 162886

15” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 12” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
12” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Nítid S12P

Nítid S12P

Code: 162885

12” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 12” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
12” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Nítid S12

Nítid S12

Code: 162884

12” TWO-WAY ACTIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 10” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
10” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Nítid S10P

Nítid S10P

Code: 162883

10” TWO-WAY PASSIVE FULL-RANGE
Mô tả tóm tắt: 10" two-way active full-range
10" two-way active full-range
Nítid S10

Nítid S10

Code: 162882

10" two-way active full-range

2022 Copyright © VAN LAM AUDIO. All Rights Reserved.

Online: 20  |  Ngày: 71  |  Tổng truy cập: 10480

 

0918888777