×
×
Mô tả tóm tắt: shock and awe
shock and awe
PEQUOD ACOUSTICS - SHOCKWAVE

PEQUOD ACOUSTICS - SHOCKWAVE

Code: 10

Mô tả tóm tắt:

full range, full show

full range, full show

PEQUOD ACOUSTICS - ORION

PEQUOD ACOUSTICS - ORION

Code: 11

full range, full show

Mô tả tóm tắt:
Ovoid

Ovoid

Code: 158526

Mô tả tóm tắt: big sound for small spaces
big sound for small spaces
Ostro

Ostro

Code: 158010

big sound for small spaces
Mô tả tóm tắt:
Nítid N12

Nítid N12

Code: 157899-157900

Mô tả tóm tắt:
Nítid N12

Nítid N12

Code: 157899

Mô tả tóm tắt:
Xcellence X212AFD

Xcellence X212AFD

Code: 157898

Mô tả tóm tắt:
Xcellence X218WFD

Xcellence X218WFD

Code: 157897

 

0918888777
1
Bạn cần hỗ trợ?